• 1.1.    Úhel a jeho velikost
  1.2.    Pravoúhlý trojúhelník a Pythagorova věta
  1.3.    Pravoúhlý trojúhelník a Euklidovy věty
  1.4.    Goniometrické funkce ostrého úhlu
  1.5.    Sinova a kosinova věta
  1.6.    Orientovaný úhel a jeho velikost
  1.7.    Goniometrické funkce obecného úhlu
  1.8.    Goniometrické rovnice

 • 2.1.    Krychle
  2.2.    Kvádr
  2.3.    Hranoly
  2.4.    Válec
  2.5.    Rotační kužel
  2.6.    Pravidelné jehlany
  2.7.    Koule a polokoule

 • 3.1.    Bod a vzdálenost bodů v rovině
  3.2.    Neorientovaná a orientovaná úsečka
  3.3.    Vektor a operace s vektory
  3.4.    Parametrické vyjádření přímky v rovině
  3.5.    Obecná rovnice přímky v rovině
  3.6.    Směrnicový tvar rovnice přímky v rovině
  3.7.    Vzájemná poloha a odchylka dvou přímek v rovině

 • 4.1.    Posloupnost, její určení a vlastnosti
  4.2.    Aritmetická posloupnost
  4.3.    Geometrická posloupnost

Skip Navigation

Navigation