Management 1
(MAN1)

Předmět: Management 1

Vyučující: Ing. Petr Janík
Školní rok a období:      2014/ 2015

Způsob ukončení:         ústní  zkouška
Podmínky ukončení: účast 50 % na přednáškách, písemný test – min. 60 % úspěšnost, ústní zkouška