MK 1 - Poskytování stravovacích služeb
(MODULOVÁ KNIHA 1)

Modulová kniha 1 - Poskytování stravovacích služeb

Modul poskytování stravovacích služeb je zaměřen na několik rozdílných oblastí ve stravování. Vysvětlena je anatomie lidského těla s důrazem na stravování, dále jsou popsány pojmy výživy a výživových doporučení, detailně jsou rozpracovány potraviny rostlinného a živočišného původu. Dále se modul zaměřuje na hygienu a měření kvality ve stravovacím úseku. V závěrečných kapitolách jsou zmíněny zásady společenského chování a etika práce ve stravovacím zařízení včetně komunikace s hosty a využití výpočetní techniky ve stravovacím úseku.