MK 2 - Poskytování ubytovacích služeb
(MODULOVÁ KNIHA 2)

Modulová kniha 2 - Poskytování ubytovacích služeb

Cílem modulu je podat celkový obraz fungování hotelu, počínaje poskytovanými službami, skladbou pracovníků a specifikací úkolů jednotlivých úseků. Další kapitoly pak seznamují s pojmy jako outsourcing, operativní evidence ubytovacího úseku, komunikace s hostem apod. Zvláštní pozornost je také věnována bezpečnostnímu zajištění hotelu a informačním systémům v ubytovacích službách. Publikace tedy tvoří komplexní přehled o tom, jak hotel funguje a co všechno je třeba pro takové fungování zajistit. Na konci každé kapitoly je uvedena použitá literatura, případně také literatura doporučená.