MK 3 - Řízení podniku poskytujícího stravovací a ubytovací služby
(MODULOVÁ KNIHA 3)

MODULOVÁ KNIHA 3 - Řízení podniku poskytujícího stravovací a ubytovací služby

Tento modul přináší ucelený přehled informací o ekonomických a právních aspektech činnosti podniku poskytujícího stravovací a ubytovací služby a o problematice personálního managementu a komunikace v rámci podniku. Úvodní přednášky týkající se kontroly, finančního a krizového řízení poskytují informace o principech podnikových financí, jejich struktuře, zdrojích a formách financování a také o základních finančních výkazech, základních metodách finanční analýzy a jejích ukazatelích. Dále modul obsahuje přednášky zabývající se etickými a právními aspekty souvisejícími s provozem takového podniku. Především jsou zde vysvětleny relevantní pojmy z oblasti občanského a pracovního práva a také z oblasti práva obchodního a živnostenského, které pokrývají problematiku závazkových právních vztahů, pracovního poměru a právních forem podnikání. Přednášky, věnující se personalistice, vedení lidí a osobnosti manažera, popisují problematiku personálního managementu a jeho poslání v organizaci, klíčové personální aktivity, principy a metody, moderní přístupy a trendy v personalistice a vedení lidí, osobnost a profil manažera. Závěrečné přednášky jsou zaměřeny na komunikaci s pracovníky. Vysvětlují základní pojmy komunikace, zásady efektivní komunikace a její formy. Také poskytují návod, jak se vypořádat s trémou a bariérami, které komunikaci narušují, a informace o základních typech ústní komunikace v rámci podniku a způsobech komunikace uvnitř organizace.