MK 5 - Mezikulturní aspekty v hotelnictví
(MODULOVÁ KNIHA 5)

Modulová kniha 5
Mezikulturní aspekty v hotelnictví (specializace)

Modul připravuje studenty na manažerskou práci v mezinárodním hotelovém průmyslu. Studenti získají znalosti progresivních technologií a metod v podmínkách hotelových řetězců a prohloubí si znalosti v oblasti filozofie a marketingu uplatňovaném v hotelovém provozu. V části „Mezikulturní aspekty“ a „Specifika verbální a neverbální komunikace“ jsou prohloubeny znalosti studentů v oblasti společenského styku. V závěru modulu je zmíněn vliv informačních a komunikačních technologií na současný hotelový průmysl s důrazem na moderní webové aplikace.