MK 6 - Nápojová kultura
(MODULOVÁ KNIHA 6)

Text je věnován problematice výroby, servisu a konzumace nápojů. Popsány jsou zde znalosti a dovednosti, které pro svou praxi potřebuje znát F&B manažer restaurace, someliér, výčepní, barman nebo barista. Je vysvětlena podstata složení jednotlivých nápojů a jejich charakteristické znaky. Charakteristika nápojů a vlivu technologických postupů na jejich výslednou kvalitu a také základní pravidla jejich servisu.