STEREOMETRIE
(Stereometrie)

2.1.    Krychle
2.2.    Kvádr
2.3.    Hranoly
2.4.    Válec
2.5.    Rotační kužel
2.6.    Pravidelné jehlany
2.7.    Koule a polokoule