ANALYTICKÁ GEOMETRIE
(Analytická geometrie)

3.1.    Bod a vzdálenost bodů v rovině
3.2.    Neorientovaná a orientovaná úsečka
3.3.    Vektor a operace s vektory
3.4.    Parametrické vyjádření přímky v rovině
3.5.    Obecná rovnice přímky v rovině
3.6.    Směrnicový tvar rovnice přímky v rovině
3.7.    Vzájemná poloha a odchylka dvou přímek v rovině