POSLOUPNOSTI A JEJICH VYUŽITÍ
(Posloupnosti)

4.1.    Posloupnost, její určení a vlastnosti
4.2.    Aritmetická posloupnost
4.3.    Geometrická posloupnost