MK 7 - Marketing cestovního ruchu
(MODULOVA KNIHA 7)

Studijní texty shrnují základní informace o marketingu a jeho významu v oblasti cestovního ruchu, zejména týkající se marketingového plánování a informačního systému, marketingového mixu a turistické destinace. Na předkládanou modulovou knihu navazuje distanční studijní opora, jejíž součástí je aplikovaný marketing v oblasti cestovního ruchu.