1. Číselné obory
(ČÍSELNÉ OBORY)

1.1.    Rozdělení číselných množin
1.2.    Množina přirozených čísel
1.3.    Množina celých čísel
1.4.    Množina racionálních čísel – zlomky
1.5.    Množina racionálních čísel – desetinná čísla
1.6.    Množina racionálních čísel – periodická čísla
1.7.    Poměr a měřítko
1.8.    Přímá a nepřímá úměra, trojčlenka
1.9.    Procentový počet
1.10.  Intervaly
1.11.  Absolutní hodnota reálného čísla