2. Mocniny a odmocniny
(MOCNINY A ODMOCNINY)

2.1.    Mocniny s přirozeným mocnitelem
2.2.    Mocniny s celým mocnitelem
2.3.    Užití mocnin s přirozeným a celým mocnitelem
2.4.    Zápis čísla ve tvaru a · 10n
2.5.    Odmocniny
2.6.    Částečné odmocňování
2.7.    Usměrňování zlomků
2.8.    Mocniny s racionálním mocnitelem
2.9.    Opakování mocnin a odmocnin