4. Lineární rovnice, nerovnice, funkce a jejich soustavy
(LINEÁRNÍ)

4.1.    Lineární rovnice o jedné neznámé (jednoduché, se závorkou a se zlomkem)
4.2.    Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
4.3.    Vyjádření neznámé ze vzorce
4.4.    Lineární rovnice ve slovních úlohách
4.5.    Soustavy lineárních rovnic
4.6.    Soustavy rovnic ve slovních úlohách
4.7.    Opakování lineárních rovnic a soustav
4.8.    Lineární rovnice o jedné neznámé
4.9.    Soustava lineárních rovnic o jedné neznámé
4.10.  Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
4.11.  Lineární funkce
4.12.  Grafické řešení soustavy lineárních rovnic