6. Funkce
(FUNKCE)

6.1.    Vlastnosti funkce
6.2.    Lineární lomená funkce - nepřímá úměrnost
6.3.    Exponenciální funkce
6.4.    Exponenciální rovnice
6.5.    Logaritmus a vlastnosti logaritmů
6.6.    Logaritmická funkce
6.7.    Logaritmické rovnice