Komunikativní dovednosti
(KOD)

Komunikativní dovednosti 1. ročník denní studium VOŠ