5. Kvadratické rovnice, nerovnice a funkce
(KVADRATICKÉ)

5.1.    Kvadratické rovnice
5.2.    Řešení kvadratické rovnice pomocí diskriminantu
5.3.    Řešení kvadratické rovnice rozkladem
5.4.    Složitější kvadratické rovnice
5.5.    Normovaný tvar kvadratické rovnice, Viètovy vzorce
5.6.    Užití Viètových vzorců
5.7.    Iracionální rovnice
5.8.    Soustava lineární a kvadratické rovnice
5.9.    Kvadratická nerovnice
5.10.  Kvadratická funkce
5.11.  Grafické řešení kvadratické rovnice a nerovnice