MATEMATIKA 3
(MATEMATIKA)

1.1.   Čtverec
1.2.   Obdélník
1.3.   Obdélník a čtverec
1.4.   Pravoúhlý trojúhelník a Pythagorova věta
1.5.   Pythagorova věta ve slovních úlohách
1.6.   Goniometrické funkce ostrého úhlu